AGRITECNO FERTILIZANTES je španělská firma, specializující se na produkci aminokyselin, fulvokyselin, formulaci živin a mikroelementů. Exportuje své přípravky do více než 55 zemí světa a zařazuje se tak do první pětice výrobců aminokyselin používaných ve výživě rostlin. Na výrobu přípravků zásadně používá vlastní surový materiál z přírodních zdrojů rostlinného původu (výtažky ze semen kukuřice, pšenice, mořských řas…). Tyto produkty jsou určené pro aplikaci v konvenčním i ekologickém zemědělství a je držitelem certifikátů Ecocert (ES) a OMRI (USA), které garantují používání přípravků v ekologickém zemědělství.

AGRITECNO FERTILIZANTES používá unikátní technologii na výrobu přípravků vyvinutou vlastním vývojovým R&D střediskem ve spolupráci s Polytechnic University of Valencia. Je průkopníkem v několika vlastních produktech pro jejich originalitu, biologickou, organickou a ekologickou funkci. Samotná filozofie společnosti je založena na výzkumu a vývoji přípravků, které jsou odpovědí na nové otázky v pěstování rostlin.

Listová hnojiva

Korekce a preventivní zabránění nedostatku síry

Složení:

Celkový obsah amoniakálního dusíku 12% 157 g/l
Vodorozpustná síra (SO3) 65% 851,5 g/l
Síra ve formě thiosíranu (SO3) 61% 799 g/l

Použití:

Tecnokel S je hnojivo určené ke korekci nedostatku síry a dusíku. Použití může být preventivní, nebo v případě, kdy se projeví deficit síry a dusíku v rostlině. Nedostatek síry je málo patrný, proto je nutné řešit její preventivní aplikaci. Nejčastěji se však objevuje žloutnutí mladý listů.

Přínosy:

 1. Pomáhá zabránit nedostatku síry a dusíku
 2. Zlepšuje syntézu proteinů a zlepšuje vývoj listů
 3. Má význam v oxidačně-redukčních procesech rostliny a aktivaci enzymů
 4. Dezinfikuje povrch rostlin
 5. Podporuje příjem ostatních živin z půdy (P, Fe, Mn, Cu, Zn, B, ...)

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Ve fázi odznožování a poté ve fázi metání 1-3
Řepka ozimá Ve fázi 4-6 listů a ve fázi dlouživého růstu. Neaplikovat ve fázi kvetení. 1-3
Kukuřice Ve fázi 4-6 listů. Dávky lze zvyšovat až do dosažení 2l/ha 1-2
Slunečnice Ve fázi 6-8 listů. 1-3
Brambory Před počátkem kvetení 1-3
Cukrová řepa Po uzavření řádků 1-3
Cibuloviny Ve fázi tvorby cibulí (opakovaně) 1-3
Mák Při počátku dlouživého růstu 1-3
Ovocné stromy Při dostatečném listění (několikrát) 3-5
Vinice Při dostatečném listění (několikrát) 2-4

Leták

Korekce a preventivní zabránění deficitu bóru

Složení:

Bór (ethanolamin) 10% 135g/l
Hustota 1,35kg/l
pH 6,5-7,5

Použití:

Tecnokel Amino B je listové hnojivo použitelné pro aplikaci ve všech plodinách. Vzhledem k unikátní formulaci a přidaným specifickým látkám je bór perfektně rozváděn z listů do květů, kde ho rostlina nejlépe využije.

Listová aplikace se doporučuje k provedení rychlé korekce nedostatku bóru ve fázi aktivnho růstu rostlin, neboť bór samozný se aktivně podílí na vývoji a dělení buněk, syntéze proteinů, opylení, tvorbě semen a plodů, transportu a metabolismu cukrů a auxinů.

Přínosy:

 1. Zdroj rychle přístupného bóru
 2. Unikátní formulace zabezpečuje perfektní transport bóru rostlinou
 3. Zvyšuje rostlinnou fertilitu a pomáhá k vývoji pylové láčky
 4. Je důležitý při transportu cukrů v rostlině

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Řepka ozimá Na podzim: ve fázi 4-6 listů / Na jaře: po obnovení růstu a před květem 1-1,5
Obiloviny Od začátku odnožování do obevení praporcového listu 0,5-1
Cukrová řepa Ve fázi 4-6 listu až do zapojení řádků 1-1,5
Slunečnice Ve fázi poupěte 1-1,5
Mák Na počátku dlouživého růstu 1-1,5
Brambory Od počátku zapojení řádků, před květem 1-1,5
Jádroviny Ve fázi růžového poupěte a poté před opadem listů 2
Peckvoiny V plném květu a po opadu okvětních lístků 2
Viná réva Aplikovat 7-10 dní před květem 1-1,5
Jahody Ve fázi zeleného poupěte do počátku květu 1-2
Zelenina Aplikovat při dostatečné listové ploše 1-1,5
Luskoviny Při výšce porostu 10-15cm 1-2
Chmel Aplikovat 7-10 dní před květem 1,5-2

Korekce a preventivní zabránění deficitu vápníku

Složení:

Vápník (CaO) 10% 144g/l
Bór (B) 0,2% 2,9g/l
„L“ aminokyseliny 6% 86,4g/l
Hustota 1,44kg/l
pH 3-4

Použití:

Tecnokel Amino Ca je listové hnojivo s aminokyselinami, které zlepšuje výživový stav, zabraňuje nedostatku vápníku v rostlině a posiluje strukturu buněčné stěny. Nedostastek vápníku se projevuje charakteristickými symptomy jako jsou hořká pihovitost u jablek, hnědutní hlávek salátu, praskání plodů, nekrózy plodů, či poškození kořenového systému.

Přínosy:

 1. Zdroj rychle přístupného vápníku pro rostliny
 2. Posiluje strukturu buněčné stěny
 3. Podporuje prodlužování buněk
 4. Pozitivně ovlivňuje kvalitu plodů

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Řepka ozimá Ve fázi 4-6 listů a před květem 1-2
Obilniny Ječmen jarní ve fázi metání 1-1,5
Brambory Od počátku tvorby hlíz (možno opakovat) 1,5-2
Sója Při počátku kvetení 1-1,5
Hrách, fazol, bob Při počátku kvetení 1-1,5
Ovocné stromy Od počátku tvorby plodů 2-3
Vinná réva Aplikovat 2-3 týdny před květem 1,5-2
Plodová zelenina Po nasazení prvních plodů (opakovat v týdenním intervalu) 1,5-2
Cibule, česnek Od fáze tvorby cibulí 1,5-2
Listová zelenina Aplikovat 14 dní po přesazení (možno opakovat) 1-2

Korekce a preventivní zabránění deficitu hořčíku

Složení:

„L“ aminokyseliny 6% 75g/l
Vodorozpustný horčík (MgO) 6% 75g/l
Hustota 1,25kg/l
pH 4,5-5,5

Použití:

Tecnokel Amino Mg je listové hnojivo používané pro aplikaci do všech zemědělských plodin. Jeho použitím eliminujeme deficit hořčíku v rostlině a zabráníme tím poruchám syntézy chlorofylu, omezení výkonu fotosyntézy a celkovému zpomalení vývoje rostlin. Nedostatek hořčíku se může projevit chlorózami až nekrózami listů.

Přínosy:

 1. Základní stavební složka fotosyntézy
 2. Kofaktor mnoha enzymatických reakcí
 3. Pomáha tvorbě chlorofylu

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny V počátku odnožování a ve fázi sloupkování 1-1,5
Řepka ozimá Na počátku jarní vegetace, při dlouživém růstu 1-2
Kukuřice Od fáze 4-6 listů 1-2
Sója Od fáze 4-6 listů 1-1,5
Slunečnice Od fáze 4-6 listů 1-2
Brambory Po zapojení řádků nebo při zjištění chloróz 1-2
Chmel Od dosažení chmele do poloviny konstrukce 1,5-2
Listová zelenina Od 6. listů nebo na základě listové analýzy 1-1,5
Ovocné stromy Od počátku opadávání okvětních lístků 1-1,5

Korekce a preventivní zabránění deficitu zinku

Složení:

Zinek (EDTA) 8% 104g/l
„L“ aminokyseliny 6% 78g/l
Hustota 1,3kg/l
pH 3,5-4,5

Použití:

Listové hnojivo Tecnokel Amino Zn je doporučováno k aplikaci ve všech plodinách. Přípravek obsahuje rostlinné aminokyseliny a chelátovou formu zinku, která je velmi rychle absorbována rostlinou a dokonale rozváděna pletivy.

Přípravek zabraňuje deficitu zinku v rostlině, který se projevuje zakrnělým růstem, redukcí listové plochy, kadeřavostí či světlými až bílými skvrnami mezi žilnatinou. Zinek plní významnou úlohu při regulaci metabolismu sacharidů, auxinů, tvorbě pylu, aj.

Přínosy:

 1. Zdroj rychle přístupného a 100% využitelného zinku v chelátové formě
 2. Zabraňuje pytofyziologickému nedostatku zinku v rostlině
 3. Pomáhá překonat stresové podmínky
 4. Pozitivně ovlivňuje transport látek v rostlině

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Od fáze 2. listu až do sloupkování 1,5-2
Kukuřice Ve fázi 4-8 listů 1,5-2-5
Brambory 10 dní po vzejití nebo při nedostatku zinku 1-1,5
Jádroviny Při rašení pupenů a na konci kvetení 1,5-2
Peckoviny Ve fázi růžového poupěte a po nasazení plodů 1,5-2
Mák Od vytvoření listové růžice do začátku kvetení 1-1,5
Chmel Po celé vegetační období nebo při zjištění nedostatku zinku 1,5-2

Korekce a preventivní zabránění deficitu manganu

Složení:

„L“ aminokyseliny 6% 78g/l
Dusík (N) 3% 39g/l
Mangan (EDTA) 6% 78g/l
Hustota 1,3kg/l
pH 4-5

Použití:

Tecnokel Amino Mn je vhodné použít u všech polních plodin, kde se může projevit nedostatek manganu. Přípravek obsahuje rostlinné aminokyseliny a chelátovou formu manganu, která je velmi rychle absorbována a rozváděna rostlinnými pletivy. Nedostatek manganu se může projevit na starých i mladých listech jako charakteristické nekrotické skvrny.

Mangan je součástí oxidačně-redukčních procesů v rostlině a při syntéze chlorofylu. Přípravek zabraňuje redukci listové plochy a výrazně se podílí na odnožování.

Přínosy:

 1. Výrazně podporuje odnožování
 2. Zabraňuje redukci listové plochy
 3. Významně se podílí na průběhu fotosyntézy a fyntéze chlorofylu

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Od fáze 2. listu až do sloupkování 1-1,5
Řepka ozimá Ve fázi dlouživého růstu 1-1,5
Kukuřice Ve fázi 4-8 listů 1,5-2
Cukrová řepa Ve fázi 4-6 listů 1-1,5
Brambory Týden po 100% vzejití 1-1,5
Luskoviny Ve fázi 4-6 listů 1-1,5
Zelenina Ve fázi 4-8 listů 1-1,5
Vinná réva Od objevení poupat a při nasazování bobulí. Neaplikovat při kvetení 1,5-2
Jádroviny Před květem a po opadu květních lístků. Neaplikovat při kvetení 1,5-2
Peckoviny Od fáze nasazení plodů. Neaplikovat při kvetení 1,5-2

Korekce a preventivní zabránění deficitu molybdenu

Složení:

Molybden (Mo) 8% 96g/l
„L“ aminokyseliny 4% 48g/l
Hustota 1,2kg/l
pH 4,5-5,5

Použití:

Tecnokel Amino Mo je listové hnojivo, které je doporučováno k aplikaci ve všech polních plodinách. Přípravek obsahuje rostlinné aminokyseliny a vodorozpustnou formu molybdenu, která je rychle absorbována a rozváděna pletivy.

Molybden podporuje fixaci elementárního dusíku půdnimi bakteriemi. Zároveň plní důležitou funkci při redukci nitrátů a syntéze bílkovin. Projevy deficitu molbdenu se projevují žloutnutím starších listů, zakrnělým růstem, či nekrotickými skvrnami.

Přínosy:

 1. Výrazně podpruje odnožování
 2. Zabraňuje redukci listové plochy
 3. Významně se podílí na průběhu fotosyntézy při syntéze chlorofylu

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Na podzim: při nepříznivých podmínkách / Na jaře: po obnovení aktivního růstu (ve fázi odnožování) 1-2
Řepka ozimá Na jaře po obnovení aktivního růstu 1-2
Kukuřice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Cukrová řepa Ve fázi 4-10 listů, při stresových podmínkách 1,25-1,5
Slunečnice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Brambory Při stresových podmínkách 1,25-1,5
Zelenina Po výsadbě nebo při stresových podmínkách 1-2
Ovocné stromy Při tvorbě plodů nebo při stresových podmínkách 2-3
Vinná réva Při délce výhonů 10 cm nebo při tvorbě bobulí 2-3
Sója Ve fázi 6 listů 1,25-1,5
Chmel Při stresových podmínkách nebo před květem 1-2
Travní porosty Po první seči nebo při výšce porostu 15-20cm 2-2,5

Stimulátory růstu

Biologický přípravek pro kořenovou výživu a urychlení asimilace

Složení:

Celkový obsah huminových kyselin 25% 305g/l
Fulvokyseliny 25% 305g/l
Dusík (N) 4,5% 54,9g/l
Fosfor (P2O5) 1% 12,2g/l
Draslík (K2O) 1% 12,2g/l
Hustota 1,22kg/l
pH 4-5

Použití:

Agriful je biologický přípravek určený pro výživu a rozvoj kořenové soustavy a urychlení asimilace rostlin. Při foliární aplikaci je přípravek velmi dobře absorbován listy, prř aplikaci závlahovými systémy je Agriful přijatelný a okamžitě využitý kořenovou soustavou.

Výhody Agrifulu se nejvíce projeví u pozdně setých porostů a v raných vývojových fázích plodiny, kde se nejlépe uplatní jeho pozitivní vliv na podporu kořenové soustavy, neboť synerigcky interaguje s půdnimi bakteriemi a uvolňuje z půdy fosfor.

Přínosy:

 1. Podporuje růst a vývoj kořenového systému
 2. Zlepšuje transport a dostupnost mikroživin
 3. Pozitivně ovlivňuje zrání plodů a semen
 4. Obnovuje a aktivuje mikrobiální flóru v půdě

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Na podzim nebo na jaře při vzcházení, dále pak při počátku odnožování 3-4
Řepka ozimá Při vzcházení, ve fázi 4-6 listů 3-4
Kukuřice Při vzcházení 3-4
Slunečnice Při vzcházení 3-4
Brambory Při vzcházení 3-4
Cukrová řepa Při vzcházení 3-4
Chmel S prvním postřikem proti primární infekci 3-4
Plodová a listová zelenina Po výsadbě nebo po vzejití porostu 2-3
Cibule, česnek Na jaře při obnovení kořenové aktivity (opakovaně) 3-4
Vinná réva Po výsadbě nebo při obnovení kořenové aktivity 3-4
Ovocné stromy Po výsadbě nebo při obnovení kořenové aktivity 5-6

Maximální koncentrace aminokyselin pro maximální efekt regenerace

Složení:

„L“ aminokyseliny 12% 151,2g/l
Dusík (N) 7% 88,2g/l
Hustota 1,26kg/l
pH 6-7

Použití:

Tecamin max je biostimulátor s nejvyšším obsahej ,,L´´ aminokyselin, který zajišťuje rychlý vývoj porostu a jeho celkové zesílení.

Vzhledem k vysokému obsahuje ,,L´´ aminokyselin, které jsou získány výtažkem ze 4 různých rostlin, perfektně regeneruje poškozená pletiva. Maximálního efektu přípravku Tecamin Max dosáhnete během období trvání nepříznivých podmínek (sucho, chlad, vysoké teploty, mechanické poškození), po kterých by rostlina byla již nenávratně poškozena.

Přínosy:

 1. Aktivuje růst a vývoj rostlin
 2. Pomáhá překonat stresové podmínky
 3. Pomáhá regenerovat poškozená rostlinná pletiva
 4. Vykazuje dlouhodobý účinek

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Na podzim: při nepříznivých podmínkách / Na jaře: po obnovení aktivního růstu (ve fázi odznožování) 1-2
Řepka ozimá Na jaře obnovení aktivního růstu 1-2
Kukuřice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Cukrová řepa Ve fázi 4-10 listů, při stresových podmínkách 1,25-1,5
Slunečnice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Brambory Při stresových podmínkách 1,25-1,5
Zelenina Po výsadbě nebo při stresových podmínkách 1,25-1,5
Ovocné stromy Při tvorbě plodů nebo při stresových podmínkách 2-3
Vinná réva Při délce výhonů 10 cm nebo při tvorbě bobulí 2-3
Sója Ve fázi 6 listů 1,25-1,5
Chmel Při stresových podmínkách 1-2
Travní porosty Po první seči nebo při výšce porostu 15-20cm 2-2,5

Přípravek zvyšující velikost plodů a jejich dozrávání

Složení:

Draslík (K2O) 18% 248,4g/l
Bór (B) 0,2% 2,8g/l
Výtažek z mořských řas 10% 138g/l
Hustota 1,38kg/l
pH 10,5-11,5

Použití:

Tecamin Brix je vyroben šetrným enzymatickým procesem z kvalitního rostlinného materiálu, čímž dochází k bezproblémovému přijetí všech potřebných látek do rostliny. Draslík je zásadním prvkem ovlivňující průběh fotosyntézy. Zároveň se podílí na metabolismu cukrů a dalších enzymatických reakcí. Při deficienci draslíku dochází k řídnutí pletiv, je omezen transport cukrů a u obilovin může docházet k poléhání z důvodu slabších buněčných stěn.

Aplikujte Tecamin Brix v době tvorby a dozrávání plodů pro jejich lepší vybarvení a zvýšení obsahu cukrů. Tato aplikace zlepší pevnost slupky, pomůže lepšímu dozrání sklizených produktů, a tím zajistí lepší skladovatelnost.

Přínosy:

 1. Zvyšuje obsah cukrů v plodech
 2. Zvětšuje velikost plodů
 3. Zlepšuje zabarvení plodů
 4. Podporuje odolnost vůči suchu a snižuje vadnutí

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Cukrová řepa Od počátku tvorby bulvy (nejpozději 8 týdnů před vyorávkou) 2-2,5
Brambory Od počátku tvorby hlíz 2-2,5
Sója, luskoviny Od počátku tvorby lusků 1,5-2
Plodová zelenina Od počátku tvorby plodů 1,5-2
Vinná réva Od počátku vytváření bobulí, až do průběhu barevných změn 2-2,5
Chmel Od počátku tvorby hlávek 2-2,5
Ovocné stromy Od počátku nasazování plodů, až do období barevných změn 2-2,5
Sója Ve fázi 4-6 listů 1,25-1,5
Louky a pastviny 5-10 dní po seči nebo když je porost dostatečně obrostlý k zachycení postřiku 1-1,25
Ovocné stromy Ve fázi tvorby pupenů 1,5-2

Biostimulátor pro zlepšení kvetení a podporu tvorby plodů

Složení:

„L“ aminokyseliny 3% 37,5g/l
Dusík (N) 3% 37,5g/l
Fosfor (P2O5) 10% 125g/l
Bór (B) 1% 12,5g/l
Molybden (Mo) 0,5% 6,3g/l
Extrakt z mořských řas 4% 88,2g/l
Hustota 1,26kg/l
pH 6-7

Použití:

Tecamin Flower je listové hnojivo a biostimulátor určený k ošetření celé škáy polních plodin, u kterých se zlepšuje zakládání květenství, pomáhá vytvářet větší počet květů a podporuje tvorbu plodů.

Vysoký obsah fosforu společně s aminokyselinami a mikronutrienty zvyšuje výkon fotosyntézy. Fosfor má nezastoupitelnou roli ve fázi kvetení a zrání. Stejně tak je velmi důležitý bór a molybden pro tvorbu reprodukčních orgánů a pro správný průběh kvetení a nasazení plodů.

Přínosy:

 1. Zlepšuje nakvétání rostlin a tvorbu plodů
 2. Zvyšuje pylovou fertilitu
 3. Snižuje opadávání plodů po dozrání
 4. Omezuje opadávání plodů

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny 7-10 dní před metáním 1-1,5
Řepka ozimá 7-10 dní před květem a při plném kvetení 1,5-2
Slunečnice 7-10 dní před květem 1,5-2
Mák 7-10 dní před květem 1-1,5
Ovocné stromy 7-10 dní před květem a při nasazování plodů 2-3
Vinná réva 7-10 dní před květem a při nasazování bobulí 2-3
Plodová zelenina 7-10 dní před květem a při nasazování plodů 1,5-2,5
Chmel 7-10 dní před květem 1,5-2

Listový biostimulátor s mikroživinami pro překonání stresových podmínek

Složení:

,,L´´ aminokyseliny 8% 98,4g/l
Dusík (N) 5% 61,5g/l
Organická hmota 40% 492g/l
Zinek (Zn) 0,75% 9,2g/l
Mangan (Mn) 0,50% 6,2g/l
Bór (B) 0,10% 1,2g/l
Železo (Fe) 0,10% 1,2g/l
Měď (Cu) 0,10% 1,2g/l
Molybden (Mo) 0,02% 0,25g/l
Kobalt (Co) 0,01% 1,2g/l

Použití:

Fertigrain Foliar je listové hnojivo se stimulačínimi a protistresovými účinky určené pro aplikaci v celém vegetačním období. Základní účinnou látkou tohoto přípravku jsou ,,L'' aminokyseliny získané ze 3 různých rostlin, jejichž použitím společně s rozmanitým množstvím mikronutrientů dochází k podpoře růstových procesů, jako jsou: zvýšení příjmu živin, zvýšení výkonu fotosyntézy, stimulace růstu listové plochy a celkově zesílení rostlin.

Dodáním těchto látek pomáháme překonat rostlině nepřiznivé stresové podmínky (sucho, chlad, vysoké teploty, mechanické poškození aj.) a zabráníme tak propadu výnosua kvality sklizeného produktu.

Přínosy:

 1. Zvyšuje výnos a kvalitu produkce
 2. Zlepšuje odolnost rostlin a pomáhá překonat stresové podmínky
 3. Zvyšuje výkon fotosyntézy a příjem živin

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny Ve fázi odnožovaní nebo ve fázi viditelného praporcového listu 1-1,5
Řepka ozimá Ve fázi 4-6 listů nebo před počátkem kvetení 1-1,5
Kukuřice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Slunečnice Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Cukrová řepa Ve fázi od 4 do 10 listů (opakovaně) 1-1,25
Mák Ve fázi listové růžice 1-1,5
Chmel Při počátku aktivního růstu, s postřikem na primární infekci 1,5-2
Sója Ve fázi 4-6 listů 1,5-2
Louky a pastviny 5-10 dní po seči nebo když je porost dostatečně obrostlý k zachycení postřiku 1-1,25
Ovocné stromy Ve fázi tvorby pupenů 1,5-2
Cibulová zelenina V aktivní fázi růstu 1,5-2

Kontrola zdravotního stavu

Listové hnojivo s fungicidním efektem na bázi organické mědi

Složení:

Měď (Cu) 6,5% 91g/l
Hustota 1,26kg/l
pH 6-7

Použití:

Contolphyt Cu je fungicidně-výživový přípravek, obsahující měď ve formě organické sloučeniny - glukonátu měďnatého. Tato forma mědi je rychle absorbována listy a velmi dobře využitelná v metabolismu rostliny. Měď se obecně podíl na metabolismu proteinů a cukrů, účastní se také v biochemických procesech při fixaci vzdušného dusíku.

Doporučujeme kombinovat tento přípravek se všemi dostupnými fungicidy k posílení jejich účinku. Controlphyt Cu doplní rostlině potřebné množství mědi a zároveň zvýší obranyschopnost proti napadení houbovými a bakteriálními chorobami.

Přínosy:

 1. Zlepšuje a posiluje zdravotní stav rostliny a posiluje efekt fungicidů
 2. Obsahuje rychle přijatelnou a využitelnou formu mědi - glukonát měďnatý
 3. Zpevňuje buněčnou stěnu a tím znemožňuje proniknout infekci do pletiva

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Samostatná aplikace / Kombinace s fungicidem
Obiloviny Na podzim: ve fázi odnožování / na jaře: ve fázi sloupkování a při tlaku chorob 1-2 / 0,5-1
Řepka Ve fázi 4-8 listů, v prodlužovacím růstu 1-1,5 / 0,5-1
Brambory Preventivně nebo s postřiky proti plísni 1-2 / 1-1,5
Vinná réva V intenzivním vegetativním růstu 1-2 / 1-1,5
Ovocné stromy V intenzivním vegetativním růstu 1-2 / 1-1,5
Cibule, česnek Od velikosti rostlin 15 cm a poté každých 14 dní 1-2 / 0,5-1
Chmel Preventivně nebo s postřiky proti peronospoře 1-2 / 1-1,5

Korekce a preventnivní zabránění deficitu křemíku a draslíku

Složení:

Draslík (K2O) 7% 85,4g/l
Křemík (SiO2) 17% 207,4g/l
Hustota 1,22kg/l
pH 11-12

Použití:

Controlphyt Si je přípravek obsahující křemík a draslík, který je díky své formulaci rostlinám okamžitě k dispozici. Tyto prvky se akumulují pod pokožkou listů, kde vytváří křemíkovou bariéru, která zabraňuje proniknout hyfám houbových patogenů, a tím působí také jako ochrana proti savému hmyzu. Controlphyt Si pomáhá snížit evapotranspiraci, což znamená, že zvyšuje množství vody v pletivech.

Přípravek je velmi vhodné aplikovat především v obilninách, kde zabraňuje poléhání porostu.

Upozornění: Nemíchejte Controlphyt Si s kyselými produkty. Doporučujeme rozmíchat jako první Controlphyt Si a až po důkladném promíchání přidávat pesticidy. Vždy proveďte zkoušku mísitelnosti.

Přínosy:

 1. Zabraňuje poléhání porostů
 2. Pomáhá zesílit buněčné stěny, zpevňuje povrch listové plochy
 3. Zvyšuje odolnost vůči houbovým patogenům
 4. Zlepšuje kvalitu úrody

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (l/ha)
Obiloviny V počátku sloupkování 1-1,5
Řepka ozimá V počátku prodlužování růstu 1-1,5
Zelenina Během celého vegetačního období 1-1,5
Vinná réva Při dobrém olistění, možné aplikovat každých 30 dní 1-1,5
Ovocné stromy Při dobrém olistění, možné aplikovat každých 30 dní 1-1,5
Mák Ve fázi listové růžice 1-1,5

Speciální přípravky

Rostlinný biostimulátor určený k ošetření osiva

Složení:

„L“ aminokyseliny 6,5% 78g/l
Dusík (N) 3% 35,1g/l
Organická hmota 30% 360g/l
Extrakt z mořských řas 4% 48g/l
Hustota 1,2kg/l
pH 4-5

Použití:

Fertigrain Start je velmi účinný rostlinný stimulátor určený k ošetření veškerého osiva. Základní složkou tohoto přípravku jsou ,,L´´ aminokyseliny, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostlin již od raných vývojových fází. Po aplikaci přípravku Fertigrain Start dochází ke zlepšení klíčivosti, lepšímu rozvoji kořenové soustavy a následnému lepšímu zapojení porostu. Je mísitelný se všemi registrovanými mořidly.

Přínosy:

 1. Zvyšuje klíčivost a zlepšuje vzcházení osiva
 2. Zlepšuje rozvoj kořenového systému
 3. Zvyšuje účinnost inkulantů
 4. Chrání osivo před vysušením

Aplikace:

Plodina Fertigrain Start (l/t) Dávky vody (l/t)
Obiloviny 1,5-2 8-8,5
Řepka 2,5-3 7-7,5
Kukuřice 2 10
Slunečnice 1,5-2 8-8,5
Sója 2 8
Mák 3 7
Travní osiva 3 9,5

Prodlužte účinnost pesticidů s přípravkem Tecnophyt pH+

Složení:

Dusík (N) 3% 35,1g/l
Fosfor (P2O5) 15% 175,5g/l
Hustota 1,17kg/l
pH 0-1

Použití:

Tecnophyt pH+ je přípravek, který zvyšuje účinost a efektivitu využit pesticidů a listových hnojiv. Tento speciální přípravek funguje jako výborné smáčedlo, které snižuje povrchové napětí vody a zvyšuje chemickou účinnost pesticidů díky snížení pH postřikové jíchy. Zároveň také omezuje pěnivost přípravků.

1) Regulátor pH: Účinek mnohých pesticidů může být nepříznivě ovlivněn vysokým pH postřikové jíchy, a tím může docházet k rychlejší degradaci účinných látek (alkalická hydrolýza). Tecnophyt pH+ je obzvláště účinný na snížení alkalické hydrolýzy u přípravků citlivých na vysoké pH (viz. tabulka).

2) Barevný indikátor pH: Tecnophyt pH+ obsahuje barevný indikátor pH, který mění svoji barvu s postupným přidáváním přípravku a měnícím se pH. Optimální pH se nachází mezi 4,5-5,5, což odpovídá slabě růžovému zbarvení.

3) Protipěnivý efekt: Kombinace chemických přípravků, hnojiv a pomocných látek v tzv. TANK-MIX, při které se dokáže spojit několik aplikačních operací v jednu, může naopak vyvolat nadměrnou pěnivost postřikové jíchy. Tecnophyt pH+ tuto negativní vlastnost velmi rychle eliminuje, a navíc pomáhá méně kompatibilním přípravkům přizpůsobit se namíchané kapalině.

4) Aktivní smáčedlo: Po aplikaci pesticidů zůstává kapalin ana povrchu rostlin, kde je vystavena povětrnostním podmínkám. Proto doporučujeme přidávat Tecnophyt pH+, čímž dojde k rovnoměrnému smáčení celé rostliny a rychlejší penetraci účinných látek.

5) Snížení tvrdosti vody: Snížením tvrdosti vody se nebude tvořit vodní kámen na tryskách postřikovače nebo v kapkové závlaze. Zároveň tak prodloužíte životnost aplikační techniky.

 

 

Přínosy:

 1. Regulátor kyselosti
 2. Barevný indikátor pH
 3. Aktivní smáčedlo
 4. Regulátor pěnivosti
 5. Snížení tvrdosti vody

Aplikace:

Účinná látka (přípravek) Optimální pH a poločas rozpadu
Insekticidy
Acetamiprid (Mospilan) pH 5,0-6,0 (nestabilní při pH vyšším než 7)
Spinosad (Spintor) pH 4,0-5,0 - 20 hod.; pH 6,0 - 12 hod.; pH 9,0 - 48min.
Flonikamid (Teppeki) pH 4,0-6,0
Tau-fluvalinate (Mavrik) pH 6,0 - 30 dní
Lambda-cyhalothrin pH 6,0 - 30 dní
Fungicidy
Captan (Merpan) pH 5,0 - 32 hod.; pH 7,0 - 8 hod.; pH 8,0 - 8 min.
Mancozeb (Dithane) pH 5,0 - 20 dní.; pH 7,0 - 17 hod.; pH 9,0 - 34 hod.
Propiconazol (Cherokee) pH 5,0 - 9,0
Fosetyl-al (Aliette) pH 6,0
Herbicidy
Glyphosate (Roundup) pH 5,0
2,4-D (Mustang) pH 4,5 - 7
Fluazifop-p (Fusilade) pH 4,5 - 455 dní; pH 7,0 - 147 dní; pH 9,0 - 17 dní

Kontaktujte nás

novumczech@novumczech.cz
+420 244 470 379

nebo přímo některého z našich obchodních zástupců