AG 070 SEED

Stimulační ošetření osiva

Složení:

Sušina min. 40 %
Spalitelné látky v sušině min. 50 %
Suma aminokyselin v sušině min. 50 %
Dusík (N) v sušině min. 10 %
Kyselina naftyl octová v sušině min. 0,19 %
Kyselina indol máselná v sušině min. 0,19 %

Použití:

Přípravek AG 070 SEED je tekutý přípravek určený k moření všech polních plodin. Je unikátní tím, že se aplikuje ve velmi nízkých dávkách a má silný protistresový účinek. Ten spočívá ve vyvolání domnělého stresu a následného nastartování přirozených obranných mechanismů. Tento účinek umožňuje přítomnost kombinace dvou syntetických auxinů a výtažku z mořských řas.

Svým složením vychází z již prověřeného a osvědčeného přípravku AG 070 Foliar. Do tohoto nového přípravku jsou navíc přidány komponenty, které pomáhají mořící substanci lépe ulpět na osivu.

Doporučení k aplikaci:
Přípravek je možné používat samostatně, nebo společně s certifikovanými mořidly a pomocnými látkami. Před použitím proveďte zkoušku mísitelnosti.

Přínosy:

  1. Podpora klíčení a rychlost vzcházení
  2. Pozitivní vliv na rozvoj kořenového systému
  3. Silný porost ve stresových podmínkách
  4. Prokazatelné navýšení výnosu

Aplikace:

Plodina Dávka (ml/tuna osiva)
Obiloviny 20
Řepka ozimá 150
Kukuřice 150
Mák 200
Travní osiva 80
Ostatní plodiny 5 ml na hektarový výsevek

Leták

AG 070 FOLIAR

Harmonizační a protistresový systém

Složení:

Sušina min. 40 %
Spalitelné látky v sušině min. 50 %
Suma aminokyselin v sušině min. 65 %
Dusík (N) v sušině min. 10 %
Výtažek z mořské řasy (Ascophyllum nodosum) v sušině min. 4 %

Použití:

Přípravek AG 070 Foliar je unikátní tím, že ve velmi nízkých dávkách (20 ml/ha) má silný protistresový účinek. Ten spočívá ve vyvolání domnělého stresu a následného nastartování přirozených obranných mechanismů. Tento účinek umožňuje přítomnost kombinace dvou syntetických auxinů a výtažku z mořských řas.

Tento přípravek je použitelný během celého vegetačního období. Velmi vhodné je jeho požití do porostů, které jsou poškozeny biotickými či abiotickými stresy a pro regeneraci porostů. Jako efektivní se také jeví jeho použití v kombinaci s regulátory růstu na bázi CCC, kdy dojde ke zvýšení efektu regulace. Je prokázáno, že aplikace v pšenici ozimé během metání prokazatelně zvyšuje N-látky (neaplikovat do sladovnického ječmene).

Doporučení k aplikaci:
Přípravek je možné používat samostatně, nebo jako přídavek k hnojivům a pomocným látkám s obsahem aminokyselin či huminových látek. Vždy je potřeba provést zkouška mísitelnosti.

Přínosy:

  1. Podpora odnožování
  2. Stimulace růstu a výnosotvorných prvků
  3. Zvýšení dusíkatých látek v zrně
  4. Prokazatelné navýšení výnosu

Aplikace:

Plodina Termín aplikace Dávka (ml/ha)
Obiloviny Podzim: ve fázi odnožování 20
Řepka ozimá Jaro: ve fázi odnožování a při tvorbě praporcového listu a při metání 20
Kukuřice Podzim: ve fázi 4-6 listů 20
Slunečnice Jaro: po obnovení jarní vegetace 20
Cukrová řepa Ve fázi 4-6 listů 20
Luskoviny Ve fázi 2-4 listů a ve fázi 6-8 listů 20
Brambory Od fáze 4-6 listů do začátku tvorby bulev 20
Mák Ve fázi 4-6 listů a před květem 20
Chmel Při zapojení řádků, při stresových podmínkách 20
Ovocné stromy Ve fázi listové růžice a při dlouživém růstu 20

Kontaktujte nás

novumczech@novumczech.cz
+420 244 470 379

nebo přímo některého z našich obchodních zástupců